Belépés

Horgászrend

 

A HATÁRRÉTI-TÁROZÓ 2017. ÉVI HORGÁSZRENDJE
(Víztérkód: 13-036-1-1)

Kedves Horgásztárs!
Üdvözöljük a Határréti-víztározón. A halállomány védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért számítunk segítő magatartására. A vízterülettel kapcsolatos bejelentését megteheti a halőri telefonszámon: 06-30-203-8604, vagy a MOHOSZ központi telefonszámán: 06-1-248-2590.

1. A horgászat megkezdése előtt a halőrháznál kötelező jelentkezni, itt kell napijegyet váltani! A horgászhely választására, elfoglalására kizárólag a napijegy megváltást követően van lehetőség! A horgászat befejeztével – a gépkocsiba történő bepakolás előtt – ismét jelentkezni kell a halőrháznál, és a fogott halzsákmányt kötelező bemutatni! A nyitvatartási idő lejártát követően a parkoló sorompója lezárásra kerül, ezért legkésőbb eddig az időpontig köteles a horgász jelentkezni a halőrháznál, valamint elhagyni a tározó területét.
2. Területi jegyet váltani csak horgászigazolvány, érvényes állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy birtokában lehet. Állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt horgász egy időben csak 2 horgászfelszereléssel, a turista állami horgászjeggyel rendelkező horgász és az ifjúsági horgász csak 1 felszereléssel, a gyermek horgász 1 db, egy horoggal szerelt úszós felszereléssel horgászhat.
Felnőtt napijeggyel naponta összesen fogható 4 db napi darabszám-korlátozással védett hal - ide értve az amurt is - ebből kizárólag 2 db lehet egy fajhoz tartozó (maximum 5kg összesen), illetve amurból csak napi 1 db fogható.
Ifjúsági napijeggyel és a "turista" napijeggyel naponta összesen fogható 2 darab napi darabszám-korlátozással védett hal - ide értve az amurt is - ebből kizárólag 1 darab lehet egy fajhoz tartozó (maximum 3 kg ).
A tározóra érvényes gyermek területi jeggyel naponta összesen 1 kg darabszám-korlátozással nem védett halfaj fogható.
A darabszám-korlátozással nem védett halfajokból naponta összesen 3 kg fogható.

A tározó nyitvatartása a horgászati idényben:

Hónap Munkanapokon Hétvégén, munkaszüneti napokon:
Március 7-16 óráig 7-17 óráig
Április 7-18 óráig 7 18 óráig
Május 6-19 óráig 6-19 óráig
Június, Július 5:30-20 óráig 5:30-20:00 óráig
Augusztus 6-19 óráig 5:30-19:00 óráig
Szeptember 7-18 óráig 6:30-18:00 óráig
Október 7-17 óráig 7-17:00 óráig
November 7-16 óráig 7-16:00 óráig

 

3. Az 5kg-nál nagyobb halak védettek! Amennyiben a fogott hal súlya eléri az 5kg-ot, akkor kíméletesen, a lehető legrövidebb időn belül vissza kell engedni a vízbe!
4. A horgász a horgászat megkezdésekor köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. A kifogott és megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső halat a fogást követően azonnal kötelező a fogási naplóba beírni, a fogás idejének pontos megjelölésével. A darabszám-korlátozással nem védett halak mennyiségét a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt kell a fogási naplóba beírni.
5. Kifogott halat a korábban fogottal kicserélni tilos! Ennek be nem tartása halvédelmi szabálysértés. Ha a halőr ilyen esetet észlel, a horgászt tevékenysége abbahagyására szólítja fel, napi jegyét, állami horgászjegyét bevonja, és feljelentést tesz ellene. A kifogott halat másnak átadni tilos!
FONTOS: A 2 db ponty (ifjúsági és "turista" jegyes horgász esetében 1 db ponty) megfogását és megtartását követően a pontyra való horgászatot be kell fejezni!
6. A fogott halat drótszákban tárolni tilos! Kérjük, hogy a kifogott halakat gyűrűs szákban, vagy finom szövésű pontyzsákban tárolja.
7. A tározón a faj szerinti tilalmi időkre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől eltérni csak a megfelelő engedélyek birtokában lehet, pontyra vonatkozó tilalmi idő – a hatóság engedélyezése alapján – általában nincs.
8. A tározón pergető, műcsalis horgászatot csak más horgászok zavarása nélkül lehet folytatni. Ennek betartása érdekében - adott esetben - a halőr felszólítására a pergető horgászatot be kell fejezni.
9. Nagy mennyiségű és a víz minőségét rontó etetőanyagot használni, valamint az etető helyet megjelölni tilos. Ugyancsak tilos a távirányítású eszközzel történő etetés. Csónak használata nem engedélyezett.
10. A horgászhelyek elfoglalásánál az érkezés sorrendje a meghatározó. A horgászat során a horgász szomszédjai tevékenységét, horgászatát nem zavarhatja.
11. Tilos a szemetelés, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása. A szemetes helyen horgászótól a napijegy bevonásra kerül.
12. Kíméleti terület: A tározó befolyójánál táblával jelölt kíméleti területen horgászni, vagy onnan etetni tilos.
13. A tározó műtárgyának kezelőhídjára lépni és azon tartózkodni tilos és életveszélyes! A gátról horgászni vagy onnan etetni tilos.
14. A horgászat zavartalansága érdekében a tározó területére kutyát behozni tilos.
Gépjárművel parkolni csak az üzemi úton lévő két sorompó közötti, parkolásra kijelölt útszakaszon, a murvás út két oldalán lehet. Egy napijegy kiváltása egy gépkocsi parkolására biztosít ingyenes parkolást. A külön gépkocsival érkező kísérőknek, vagy más gépkocsiknak az üzemi úton a sorompók közötti parkolásért parkolási díjat kell fizetni.
Jelölt hal fogása esetén kérjük a halászati őrt értesíteni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII.
törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Határréti-tározó Horgászrendjének rendelkezéseit.
A fenti jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után, melynek során az állami horgászjegy
visszatartásra, a területi jegy visszavonásra kerül, illetve utóbbi a Horgászrend rendelkezéseinek megsértése
esetén is visszavonásra kerülhet! Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
Határréti-tározó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható.

Vízterület hasznosítója: Magyar Országos Horgász Szövetség